คุณแม่มือใหม่

คุณแม่มือใหม่

คุณแม่มือใหม่ เพราะการเป็นคุณแม่มือใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ใครๆก็เป็นได้ ทั้งต้องดูแลสุขภาพ วางแผนอนาคตให้ลูกน้อย แต่จะดีกว่ามั้ยถ้ามีเราช่วยแบ่งเบาภาระ ลดความกังวลใจให้ท่านได้ กับประกัน ihealthy ของกรุงไทยแอกซ่า ที่มอบความดูแลให้คุณแม่มือใหม่ทุกๆท่าน หมดกังวล สบายใจหายห่วง

ครอบครัว สถาบันสำคัญที่เรารักและอยากดูแลให้ดีที่สุด ยิ่งสำหรับว่าที่คุณแม่แล้ว ยิ่งต้องดูแลอย่างเต็มที่ แล้วจะดีแค่ไหนถ้าท่านมีตัวช่วยที่ดี สำหรับการดูแลคุณแม่มือใหม่และลูกน้อยของท่าน ด้วยแผนประกัน “ I Heathy ” จากบริษัทกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และ คลอดบุตร รวมถึง ภาวะแทรกซ้อน ก่อนและหลังคลอดบุตร สำหรับมารดา

การตั้งครรภ์ ถือเป็นเรื่องสำคัญของครอบครัว เมื่อคุณแม่มือใหม่ตั้งครรภ์เราต้องดูแลเป็นพิเศษ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอบรับและวางแผนคือ ค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้น ในระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร รวมไปถึงการดูแลหลังคลอดบุตร มันจะดีกว่ามั้ย ถ้าคุณไม่ต้องเอาเงินเก็บที่สำรองไว้มาใช้ เพราะเราคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ให้คุณอย่างดีที่สุด เปรียบเสมือนคุณคือคุณในครอบครัวของเรา

  • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตร (12 MWP)* สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี
  • ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี
  • ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร (12 MWP)* ไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปี

* 12 MWP คือ ระยะเวลารอคอย 12 เดือน

** การคุ้มครองจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่และแผนประกันที่ท่านเลือก **

สอบถามข้มูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ก หรือ เว็บไซต์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *