แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย iHealthy

i Healthy Smart Plan

ค่าห้อง + ค่าอาหาร 5,200บาท/คืน
OPD(ผู้ป่วยนอก) 12,000บาท/ปี
ค่ารักษาแบบเหมาจ่าย วงเงิน 3 ล้าน/ปี

i Healthy Sliver Plan

ค่าห้อง + ค่าอาหาร 5,200บาท/คืน
OPD(ผู้ป่วยนอก) 35,000บาท/ปี
ค่ารักษาแบบเหมาจ่าย วงเงิน 6 ล้าน/ปี

i Healthy Gold Plan

ค่าห้อง + ค่าอาหาร 9,000บาท/คืน
OPD(ผู้ป่วยนอก) 50,000บาท/ปี
ค่ารักษาแบบเหมาจ่าย วงเงิน 10 ล้าน/ปี

i Healthy Diamond Plan

ค่าห้อง + ค่าอาหาร 15,000บาท/คืน
OPD(ผู้ป่วยนอก) 100,000 บาท/ปี
ค่ารักษาแบบเหมาจ่าย วงเงิน 70 ล้าน/ปี

i Healthy Platinum Plan

Web-Prakundee-Pic-Package-5

ค่าห้อง + ค่าอาหาร 21,000บาท/คืน
OPD(ผู้ป่วยนอก) 100 ล้านบาท/ปี
ค่ารักษาแบบเหมาจ่าย วงเงิน 100 ล้าน/ปี

แผนประกันสุขภาพ

ชีวิตดี สุขภาพดี ต้องวางแผน ประกันสุขภาพของคนฉลาดเลือก แบบเหมาจ่าย ที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและนอก

แผนประกันสุขภาพดีดี

แผนประกันสุขภาพ 4200

ค่าห้อง + ค่าอาหาร 4,200บาท/คืน
ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 10,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาวงเงินวงเงิน 8 แสนบาท/ครั้ง

แผนประกันสุขภาพ 6200

ค่าห้อง + ค่าอาหาร 6,200บาท/คืน
ความคุ้มครองอุบัติเหตุ 14,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาวงเงินวงเงิน 1 ล้านบาท/ครั้ง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
แบบเหมาจ่ายสูงสุด 100 ล้านบาท

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD)
ครอบคลุมทุกแผนที่คุณเลือก

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรถ์
และคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลัง

ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ
การตรวจสุขภาพประจำปี

ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

คุ้มครองทุกที่ทั่วโลก
ตามแผนความคุ้มครองที่คุณเลือก

ช่องทางชำระเบี้ยประกันชีวิต

ประกันดี

© 2020 Prakundee All Rights Reserved. 

ติดต่อเรา:
โทร. 062-524-2415 คุณตั้น
โทร. 088-555-2415 คุณชัย
โทร. 082-222-1414 คุณหนึ่ง
อีเมล: info@prakundee.com